P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

SALO, LOPPI 734-419-2-35

Vaihteleva, eri kehitysluokkia ja maapohjia sisältävä n.11ha metsätila vain reilun 10km etäisyydellä Salon keskustasta. Puustoa n.950m2, josta jopa puolet heti hakattavissa. Hp.50 000€ / tarjous viim. 29.7.

Tilalla on voimassa oikeusvaikutteinen Salon Yleiskaava 2020, joka on tullut voimaan 12.5.2009. Tila on siinä M-aluetta, joka mahdollistaa haja-asutusluonteisen rakentamisen maa- ja metsätilarakentamisen lisäksi. Asemakaavaa ei ole.

Tieasioita; Oheisten vanhojen huonosti näkyvien karttapapereiden mukaan myytävän tilan läpi kulkee vanha yhteinen tie (4 m leveä). Tällaista pitkin toki metsätraktori mahtuu, mutta jos uuden oikean tien aikoo tehdä, niin on syytä hakea paikkaan leveämpi rasite.

PETÄJÄVESI, Petäjävesi (592-404-11-14)

Reilunkokoinen metsätila Petäjäveden lounaiskulmassa. Pinta-ala n.58ha ja puusto n.2861m3 (Tilan pihapiiri peltoineen n.5ha jo myyty). Uusi metsäautotie kulkee tilan pohjoisrajalla Orattin rantaan, jonka rantaviivaa n.30m. Tilan länsipuolella myös pienen lammen rantaa.

KAUPPA SOVITTU Pihapiiristä ja pelloista n. 5 ha. Metsän (noin 58 ha) Hp.110 000€ / tarjous

PADASJOKI, JOKIOINEN (576-404-10-21)

Kuviotiedot       Yhteenveto

Reilunkokoinen 125,20ha metsätila valtatien varrella vain muutaman kilometrin päässä Padasjoen keskustasta. Taimikkovaltaisen tilan tieverkosto on kattava. Tilalla rantaviivaa 2 pieneen järveen ja jokeen, sekä pieni saunallinen mökki ja puucee. Tilan sijainti ja maastot tarjoavat hyvät mahdollisuudet rakentamista ja maa-aineiston ottoa silmälläpitäen.

Hintanäkemys 350 000 €. Tila voidaan myydä myös osissa, joten tarjouksen voi tehdä erikseen esim. valtatien itäpuolella olevista määräaloista 1 ja 2.

Tilalta on 21.6.2012 tehty soran- ja kallioaineksen ottosopimus n. 0,76ha alueelle olemassaolevien sora-aluiden ja valtatien väliin. Kartta liitteissä. Sopimuksen voimassaolo 15 vuotta maa-ainesluvan myöntämisestä lukien. Tilalla on myös tehty 9.3.2010 ympäristötukisopimus kuvioiden 574, 584 ja 596 (3,1ha) osalta. Sopimus on voimassa 9.3.2020 asti ja korvauksen tästä ajasta on saanut myyjää.

HYVINKÄÄ, KYTÄJÄRVI 106-405-1-738

Noin 10 ha metsätila Hyvinkään Kytäjällä, jolla on kattava tieverkosto. Tilalla myös pieni oma sorakuoppa, joten tiet on edullista pitää kunnossa. Tilan taimikoissa täydennystarvetta.
Tarjoukset 2.9. mennessä. (Huom. naapuripalsta 1:531 on myös myynnissä!)

HYVINKÄÄ, KYTÄJÄRVI 106-405-1-531

Mäntyvaltainen n.12,9 ha määräala Hyvinkäällä Kytäjän eteläosassa. Metsäautotie kulkee palstan läpi ja osin rajalla, joten saavutettavuus on hyvä.
Tarjoukset 2.9. mennessä.
(Huom. myös viereinen n.10ha metsätila 1:737 on myynnissä)

HYVINKÄÄ, KYTÄJÄRVI 106-405-1-737

3 erillisestä peltolohkosta ja sora-alueesta koostuva kokonaisuus Hyvinkään Kytäjällä. Yksi peltolohkoista avo-ojilla, muut salaojitettu. Pellot on tukikelpoisia. Yksi peltolohko rajoittuu pieneen jokeen. Tilan pohjoisosan sora-alueeseen on vuoteen 2018 asti annettu aikaisemmalle omistajalle soranotto-lupa 100m3/vuosi. Tila voidaan myydä joko kokonaisena, tai vaikka kaikki peltolohkot ja sora-alue erikseen. Osayleiskaavan mukaan tilan rakennuspaikkojen enimmäismäärä on 3 kpl. Rakentamiseen soveltuva alue on tilan pohjoisosassa.

Tarjoukset 2.9. mennessä (MYYTY!)

Halutaan ostaa metsää!

Asiakkaamme etsivät koko ajan metsätiloja varsinkin Etelä-Suomesta. Erityisen kysyttyjä ovat isot metsätilat.

Ota yhteyttä 040-510 8085.