P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

PORVOO, Sikilä 15,01ha

Porvoon Sikilässä 15,01ha metsätila. Kasvatusmetsiä ja taimikoita, metsäarvion mukaan kokonaispuusto reilut 1600m3. Maapohjat pääosin MT.
Hp. 98.000 / tarjous viim. 5.2.2023
Kiinteistölle ei mene valmista tietä, mutta tieoikeus on Sikiläntieltä.
Etäisyys:
Porvoo n.18km
Kehä III n. 55km

Myydyt metsäkohteet