P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

Kun tavoitteena on siirtää metsätila sukupolvelta toiselle, kannattaa suunnittelu aloittaa hyvissä ajoin. Mitä aikaisemmin suunnittelu aloitetaan, sitä enemmän on vaihtoehtoja.

Asiantuntemuksella ja hyvällä suunnittelulla voidaan esimerkiksi verotuksessa säästää huomattavia summia. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa on hallittava ainakin seuraavat lainkohdat:

  • metsävarotus
  • perintöverotus
  • lahjaverotus ja 
  • tuloverotus