P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

HÄMEENLINNA, Pirttikoski 14 ha

Lähinnä kasvatusmetsistä koostuva 14 ha metsätila Hämeenlinnan Pirttikoskella. Metsäautotie (Sorronsuon metsätie) perille ja maapohjat hyvin kasvavia. Kokonaispuusto n.1660m3.
Hp.87.000€/tarjous 5.5.2024 mennessä. (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet