P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JOENSUU, Eno/Uimaharju (167-435-245-1)

Mäntyvaltainen n.70,8ha m-ala, jossa kokonaispuusto n.7390m3 eli n.104m3/ha. Kehitysluokkajakauma painottuu nuoriin kasvatusmetsiin, mutta varttunutta ja uudistuskypsääkin löytyy. Uudelle omistajalle siis heti hakkuumahdollisuuksia. Kattava metsäautotieverkosto. Kohteelta matkaa Uimaharjuun n.19km.
Hinta 195 000€ (MYYTY!)
UPM Bonvesta mesätila

Myydyt metsäkohteet