P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

IITTI, Vuolenkoski 24,5ha

Iitin vuolenkoskella kahdesta palstasta koostuva n.24,5ha määräala. Pääasiassa taimikoita ja kasvatusmetsiä, kokonaispuumäärä n.1653m3. Maapohjat 3,8ha OMT, 16,5ha MT, 3,4ha VT, 0,6ha Kitu ja 0,2 Jouto
Hp.78.000€/tarjous viim.15.4.2018 (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet