P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

LIEKSA, LIEKSA 422-415-5-42

Lieksassa puustoinen n.94,1ha metsätila. Kokonaispuusto n.13820m3, eli keskipuustona n.146m3/ha. Varttunutta tai uudistuskypsää metsää pinta-alsta n.65%. Viistolammen rantaviivaa n.300m. Vuonna 2011 suoritettu tuhkalannoituksia n.48ha alueella!

Hinta € (MYYTY!)

UPM Bonvesta 197x97

Myydyt metsäkohteet