P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

PETÄJÄVESI, Petäjävesi (592-404-11-14)

Reilunkokoinen metsätila Petäjäveden lounaiskulmassa. Pinta-ala n.58ha ja puusto n.2861m3 (Tilan pihapiiri peltoineen n.5ha jo myyty). Uusi metsäautotie kulkee tilan pohjoisrajalla Orattin rantaan, jonka rantaviivaa n.30m. Tilan länsipuolella myös pienen lammen rantaa.

KAUPPA SOVITTU Pihapiiristä ja pelloista n. 5 ha. Metsän (noin 58 ha) Hp.110 000€ / tarjous

Myydyt metsäkohteet