P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JUUKA, PETROVAARA/POLVELA, tilaryhmä

 

Yntenäinen 3 palstasta koostuva n.164,9ha tilaryhmä Juuassa n.19 km taajamasta. Kokonaispuusto n.16920m3, pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Uudistuskypsää heti n.3ha. Tuhkalannoitus tehty 2011 n.28ha alueelle ja n.40 ha alueelle suunniteltu kunnostusojitusta. Ojalinjat avattu 2011-2012.

MYYTY!


UPM Bonvesta metsätila

 

UPM Bonvesta 197x97

Myydyt metsäkohteet