P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

PORI, Lavia 57,55ha

2 Palstasta koostuva metsätila Lavian Niemenkylässä. Maasto monipuolista vaihdellen lehtomaisista kankaista karuihin kallioalueisiin. Kokonaispuusto n.5655m3. Heti runsaasti hakkuumahdollisuuksia, kehitysluokkaa 04 peräti 15,6ha. Hyvä metsäautotie menee isomman palstan läpi. Tilan ojitukset tehty v.2000.
Hp.225.000 / tarjous viim. 9.9.2018. (MYYTY!)
Etäisyyksiä:
-Lavia n.10km
-Kankaanpää n.20km
-Pori n.69km
-Tampere n.90km
*Lavian alueella toimii Fixteri yrittäjä. Fixteri voisi olla kustannustehokas vaihtoehto nuorten metsien kuntoon laittamiseen.
*Tilan toisen palstan alueella yleiskaava:
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/vihteljarvi-niemenkyla_oyk.pdf
*Tiilan omistajalla mahdollisuus metsästysseuraan ja hirviporukkaan (myyjä kysynyt seuran puh.johtajalta)

Myydyt metsäkohteet