P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

TAMMELA, HEVONIEMI (834-403-3-60)

Tammelan Hevoniemen kylässä lähes 30 ha metsätila, jossa kattava tieverkosto. Kasvavat maapohjat ja puustoa n.2050m3. Hp.100 000€/tarjous.

Myydyt metsäkohteet