P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

HYVINKÄÄ, KYTÄJÄRVI 106-405-1-738

Noin 10 ha metsätila Hyvinkään Kytäjällä, jolla on kattava tieverkosto. Tilalla myös pieni oma sorakuoppa, joten tiet on edullista pitää kunnossa. Tilan taimikoissa täydennystarvetta.
Tarjoukset 2.9. mennessä. (Huom. naapuripalsta 1:531 on myös myynnissä!)

Myydyt metsäkohteet