P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

VALTIMO, KOPPELO (911-408-17-2)

Hyväpuustoinen 44,55 ha metsätila Valtimon Koppelossa. Hyvä metsäautotie palstalle. Puustoa lähes 5400m3 ja rehevät maapohjat. Heti runsaasti harvennushakkuumahdollisuuksia ja taimikot kunnossa. MYYTY!

Myydyt metsäkohteet