P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

LAPPEENRANTA (405-499-3-13)

Noin 10 km etäisyydellä Lappeenrannasta sijaitseva 16,32ha metsätila. Pääasiassa hyviä varttuneita kasvatusmetsiä ja varttuneita taimikoita. Kokonaispuusto n.1378m3.
Hp.50 000€ / (MYYTY!)

Huom. Tilalla (kuvio 11) oleva eristetty metsästystorni ei kuulu metsäkauppaan, mutta sen ostamisesta voi sopia erikseen 1500€ hintaan. Jos metsän uusi omistaja ei sitä halua, siirtää myyjä sen sovitun ajan puitteissa pois.

Myydyt metsäkohteet