P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JOROINEN, MAAVESI (171-411-2-71)

HUOM! Metsäsuunnitelman kuviotiedot tästä

Hyvä metsätila Etelä-Savossa. Pinta-ala lähes 38 ha ja maapohjat pääosin tuoreita kankaita. Puustoa n.3950m3 ja kehitysluokkaa 03 lähes 60% pinta-alasta. Uusi metsäsuunnitelma valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

Tilalla keskeneräinen harvennuskauppa (arvio 707m3, korjuu kesä 2011), jonka poistuma on huomioitu arviossa. Hakkuu myyjän lukuu pysähtyy, kun arvion mukainen 707m3 on täynnä. Arviossa huomioitu myös tänä kesänä myyjän lukuun toteutettavaksi sovittu taimikonhoito kuvioilla 19, 20 ja 22.

Tilan metsästysoikeus vuokrattu Maaveden metsästysseuralle. Tila kuuluu 2 tiekuntaan, Tuomipuron tiekunta (49,10€/v) ja Kangastien tiekunta (81,40€/v).

Myydyt metsäkohteet