P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

HATTULA, KATINALA (82-407-24-6)

Erittäin runsaspuustoinen n. 9,3 ha metsätila Hattulassa vain n.17 km etäisyydellä Hämeenlinnan keskustasta.

Tasaiset ja hyvin kasvavat maapohjat. Puustoa n.18 00m3.


Myydyt metsäkohteet