P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JUUKA, Nurkkalanpalsta (176-411-2-27)

Nurkkalanpalsta on varsin runsaspuustoinen noin 96,9 hehtaarin suuruinen määräala Ruokosenvaaran kiinteistöstä Juuassa. Matkaa myyntikohteelle on Juuan taajamasta noin 13 kilometriä. Palsta rajautuu Luikonlahdentiehen (n:o 506) reilun 1,5 km matkalta. Nurkkalanpalstalle kääntyy Luikonlahdentieltä myös kaksi erillistä metsä- ja yksityistietä.

Ruokosenvaaran tilan Nurkkalanpalsta on kokonaan metsämaata metsäteitä ja linja-aluetta lukuun ottamatta. Metsämaa on suurimmaksi osaksi kuivahkoa kivennäismaata, mutta palstalla on myös noin 23 hehtaaria tuoreita kivennäis- ja turvemaapohjia sekä reilu 8 hehtaaria mäntyvaltaisia puolukkaturvekankaita. Metsämaahan kohdistuvia eritasoisia käytönrajoitteita tällä palstalla on yhteensä n. 2,3 ha, josta metsälain nojalla on täydellisen toimenpidekiellon piirissä n. 2,1 ha.

Nurkkalanpalstan metsiköt ovat suurimmaksi osaksi varttuneita kasvatusmetsiä. Noin 5 % metsämaan pinta-alasta on eri-ikäisiä taimikoita. Uudistuskypsää metsää puolestaan on n. 11 ha n. 230 m³/ha:n keskitilavuudella. Metsämaan kokonaispuusto on noin 14 850 m³ ja keskipuusto noin 155 m³/ha.

Yhteisten alueiden osuuksista kauppaan sisältyy palstan pinta-alaan suhteutettu osuus vesialueesta 176-411-876-1, mutta muut osuudet yhteisiin alueisiin myyjä pidättää itsellään.

Nurkkalanpalsta on tuottava metsäsijoitus, jossa metsikön kehitysluokkarakenne ennakoi jo pikaistakin tuottoa sijoitetulle pääomalle. Hyvät kulkuyhteydet ja varttunut puusto tekevät helpoksi myös erityyppisten metsäisten harrastusten parissa viihtymisen oman metsän siimeksessä.

 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjousten pohjahinta on 453 600€. Myyjä pidättää
itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset.

Jätä tarjous viimeistään 31.3.2016 klo 16.00. (MYYTY!)

 

UPM Bonvesta metsätila

Myydyt metsäkohteet