P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

HATTULA, Parola 7,463ha

Hattulassa, Parolan harjussa Lehijärven rantatiehen rajoittuva 7,463ha kasvatusmetsistä koostuva metsätila. Kokonaispuusto n.1064m3, joka hyvässä kasvukunnossa harvennuksen jäljiltä. Pinta-alasta n.1,1ha luonnosuojelualuetta.
Etäisyys Hattulan keskustaan vain n.4km ja Hämeenlinnaan n.12km.
Hp. 48.000€ / tarjous viim. 3.11.2021 (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet