P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

SAVITAIPALE, (739-410-1-8)

62 ha taimikkovaltainen metsätila Savitaipaleen eteläosassa. Taimikot pääosin hyvin onnistuneet ja maapohjat kasvavia. Kokonaispuusto nyt n.2377m3.
Tilalla n.5ha vanhoja osin metsittyneitä peltoja.
Hp.151 000€ / tarjous viim. 10.4.2016 (MYYTY!)

ps.tarkempia selvityksiä ei ole tehty, mutta kuvion 14 ympäristössä mahdollisesti hyödynnettävää maa-ainesta (vuorisoraa)

Myydyt metsäkohteet