P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

VIEREMÄ (925-410-14-7)

Myyntikohteena on kookas n. 271,9 hehtaarin määräala Vieremän kunnassa sijaitsevasta Lehtolan tilasta. Palstan halki kulkee reilun 3,5 kilometrin mittainen metsäautotie, jolta palstan jokainen kolkka ja metsikkö on sujuvasti saavutettavissa. Kohteelta on Kaarakkalantielle (n:o 16145) n. 2,5 km ja Vieremän taajamaan n. 20 km.

Kohteen kokonaispuusto on n. 35 580 m³ ja keskipuusto n. 130 m³/ha. Metsämaan osuus on kohteella 95 % palstan kokonaispinta-alasta ja kasvupaikat ovat pääosin kuivahkoja sekä tuoreita kankaita. Palstalla on n. 197 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää, joten hakkuumahdollisuudet jatkossa ovat hyvät. Uudistuskypsää metsää on n. 10 ha.

Länsipalstalla on Ylä-Kotvakko -järveen rantaviivaa noin 600 metriä. Se tarjoaa mukavia mahdollisuuksia harrastamiseen ja veden äärellä virkistäytymiseen. Palstan länsireunalla polveilee myös Aarnikotkanpolku-niminen, monipuolinen ja ympäristöiltään vaihteleva patikointireitti, jonka kokonaispituus on 42 km. Polku alkaa Vieremän keskustaajamasta ja päätyy Länsipalstasta vielä pohjoiseen sijaitsevalle Talaskankaalle.

Kohteella on metsätalouteen vaikuttavia käytönrajoitteita yhteensä n. 0,6 ha:n alueella.

Yhteisalueiden osuudet eivät sisälly määräalakauppaan.

Tarjouskauppa, tee tarjous viim. 30.6.2016 klo 16 mennessä!!

TARJOUSAIKA PÄÄTTYNYT. (MYYTY!)

UPM Bonvesta metsätila

Myydyt metsäkohteet