P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

LOIMAA, KORPI (430-440-15-5)

Kartta mahdollisesta turpeenottoalueesta 2013 - 2014

Kartta vuokratuista pelloista

Loimaalla 9-tien kupeessa vanha turvetuotantoalue n. 51 ha. Alueesta n.14ha metsää jossa puustoa 2400m3 ja loput peltoa tai sellaiseksi soveltuvaa. Myös varastorakennuksia ja sähköliittymä. Osa pelloista n.13ha vuokrattu vuoden 2014 loppuun ja osalla aluetta (n.5ha) nostettaneen Vapo Oy:n toimesta vielä turvetta kesinä 2013 ja 2014.

Tarjouksen voi myös tehdä esim. n.12,6ha määräalasta metsää (hp.65t€) tai vaikka keinusuontietä rajana käyttäen.(MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet