P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

HÄMEENLINNA, LAMMI 11,415ha

Hämeenlinnan Lammilla 11,415ha taimikkovaltainen metsätila. Rehevät maapohjat n.3,2ha OMT ja n.8,4ha MT. Metsäautotie kulkee tilan etelärajaa pitkin. Puustoa n.673m3.
Hp.36.000€ / tarjous viim. 14.3.2021. (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet