P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

KANNONKOSKI (216-403-2-1057)

Kannonkoskella Saarijärven rajaan rajoittuva n.73ha metsätila. Tilan muoto ja saavutettavuus on hyvät. Kokonaispuusto n.5000m3 (+2016 kasvu), joka hyvässä kasvussa. Kuviot 50,51 ja 52 on tuhkalannoitettu ja kunnostusojitettu 2003. Taimikot hyvin onnistuneet ja hakkuumahdollisuuksiakin on heti.
Hp.181 000€ /  tarjous viim.  28.8.2016 mennessä. (MYYTY!)

Etäisyydet:
Äänekoski n.50km.
Jyväskylä n.80km.

Myydyt metsäkohteet