P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JUUKA, AHMOVAARA (176-401-9-14)

Pieni hyväpuustoinen metsätila 6-tien varrella Juuan Ahmovaarassa n.15km päässä Kolilta. Varttunutta männikköä n.78m3. MYYTY!

Myydyt metsäkohteet