P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

SIPOO (753-402-12-35)

Harvinainen tilaisuus Sipoossa. Myytävänä Linnanpellon kylässä sijaitseva n.9,8ha määräala hyvässä kasvussa olevaa metsää. Kokonaispuusto n.1560m3. Pääasiassa mäntyä ja koivua, joten Uudellamaalla usein tavattavasta maannousemasienestä ja kirjanpainajasta ei ole tällä kohteella suurta vaaraa.
Alueella toimii aktiivinen Linnanpellon metsästysseura.
Hp.79500€/tarjous viim.19.4.2015 (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet