P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JUUKA, PETROVAARA (176-410-33-1)

Noin 30 ha määräala Juuan Petrovaarassa Saarijärven rannalla n.22 km etäisyydellä Juuan taajamasta. Puustoa n.2362m3, josta heti hakattavissa n.1300m3. Saarijärven rantaviivaa n.470m. MYYTY!

Myydyt metsäkohteet