P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

ILOMANTSI, KIVILAHTI (146-408-6-48)

Myynnissä noin 66,9 ha:n suuruinen määräala Kiistavaaran kiinteistöstä Ilomantsissa. Myytävä määräala rajoittuu Kivilahdentiehen (n:o 5200), joten se sijaitsee erinomaisen kulkuyhteyden varressa. Uimaharjun taajamasta on palstalle matkaa vain noin 20 km.

Kohteen kokonaispuusto on noin 7050 m³ ja keskipuusto noin 103 m³/ha. Kiistavaaran palstalla on tasainen kehitysluokkajakauma ja uudistuskypsää puustoakin n. 790 m³. Kohteella on uudistamatonta alaa noin 2,5 ha, joka laikkumätästetty 2015. Myyjä uudistaa alueen kustannuksellaan keväällä 2016. Tämä monipuolinen metsäpalsta on hyvässä kasvuvauhdissa. Taimikon varhaisperkausta on suoritettu kesällä 2014 noin 11,7 ha:n alueella.

Myyjä pidättää osuudet yhteisiin alueisiin.

MYYTY!


UPM Bonvesta metsätila

Myydyt metsäkohteet