P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

MYRSKYLÄ, PAKILA n.34,5ha

Myrskylässä n.34,5ha metsätila. Saavutettavuus erinomainen, tila rajoittuu päällystettyyn Porvoo-Myrskylä tiehen ja tilan sisällä kattavasti metsäautotietä. Maapohjat kasvavia. Puustoa tällä hetkellä n.2200m3 lähinnä varttuneissa kasvatusmetsissä. Reilu puolet pinta-alasta eri ikäisiä ja vaihtelevasti onnistuneita taimikoita.
Hp. 110 000€ / tarjous viim. 27.11.2016 mennessä. MYYTY!

Myydyt metsäkohteet