P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

ENONKOSKI, SIMANALA (46-420-21-3)

Runsaspuustoinen metsätila n. 5,2 ha lähellä Enonkosken keskustaa. Pinta-alasta suurin osa varttunutta, hyvässä kasvussa olevaa kuusikkoa.

Myydyt metsäkohteet