P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JUUKA, JUUKA 176-403-35-21

Monipuolinen metsätila vain n.7km etäisyydellä taajamasta. Kokonaispuusto n.6650m3. Pääosin varttuneita tai uudistuskypsiä metsiä kivennäismailla. Nopeasti mahdollisuus suuriinkin hakkuisiin. Tila rajoittuu n.1,8km matkalta Vepsänjokeen ja tilan sisään jää vielä 2 lampea. Mahdollisuus jopa 4 rantarakennuspaikkaan. Hieno paikka yhdistää metsätalous ja luontoharrastukset.

Hinta 224 500€ (MYYTY!)

UPM Bonvesta 197x97

Myydyt metsäkohteet