P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JUUKA, JUUKA (176-403-35-21)

Noin 35,9ha määräala Vaaranpään tilasta. Sijaitseen vain n.7km etäisyydellä Juuan taajamasta ja päällystetty tie menee n.200m päähän palstan rajasta. Kattava tieverkosto. Kokonaispuusto n.3248m3, josta noin puolet heti hakattavissa. Myyty!

Myydyt metsäkohteet