P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

PADASJOKI, JOKIOINEN (576-404-10-21)

Kuviotiedot       Yhteenveto

Reilunkokoinen 125,20ha metsätila valtatien varrella vain muutaman kilometrin päässä Padasjoen keskustasta. Taimikkovaltaisen tilan tieverkosto on kattava. Tilalla rantaviivaa 2 pieneen järveen ja jokeen, sekä pieni saunallinen mökki ja puucee. Tilan sijainti ja maastot tarjoavat hyvät mahdollisuudet rakentamista ja maa-aineiston ottoa silmälläpitäen.

Hintanäkemys 350 000 €. Tila voidaan myydä myös osissa, joten tarjouksen voi tehdä erikseen esim. valtatien itäpuolella olevista määräaloista 1 ja 2.

Tilalta on 21.6.2012 tehty soran- ja kallioaineksen ottosopimus n. 0,76ha alueelle olemassaolevien sora-aluiden ja valtatien väliin. Kartta liitteissä. Sopimuksen voimassaolo 15 vuotta maa-ainesluvan myöntämisestä lukien. Tilalla on myös tehty 9.3.2010 ympäristötukisopimus kuvioiden 574, 584 ja 596 (3,1ha) osalta. Sopimus on voimassa 9.3.2020 asti ja korvauksen tästä ajasta on saanut myyjää.

Myydyt metsäkohteet