P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

LAPPEENRANTA, Ylämaa 25,9ha

Lappeenrannan Ylämaalla 25,9ha metsätila. Pääosin nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Kokonaispuusto n.2464m3. Pääpuulaji mänty.
Hp.79 000€ / tarjous viimeistään 26.7.2017 MYYTY!

Myydyt metsäkohteet