P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

 

URJALA, HONKOLA 887-408-1-136

Näppärä 10,1 ha metsätila Urjalassa Honkolan kylässä, hyvien peura alueiden keskellä. Hyvin kasvavat maapohjat. Pääasiassa isoja taimikoita ja kasvatusmetsää. Harvennushakkuita heti. Metsäautotie kulkee tilan läpi, joten saavutettavuus on hyvä.
HP. 33 000€ / tarjous

Myydyt metsäkohteet