P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

VIEREMÄ, Salahmi 246,3ha

Pitkämäki (925-418-2-23) on 246,3 ha:n suuruinen metsäkiinteistö Pohjois-Savossa ainoastaan 12 km:n päässä Vieremän kuntataajamasta pohjoiseen. Iisalmeen on matkaa 34 km ja Kajaaniin 74 km. Kiinteistön pohjoisrajalla virtaa vuolaskoskinen Kotvakkojoki. Kiinteistölle on hyvät tieyhteydet ja sillä on varsin kattava metsätieverkosto.

Pitkämäen kiinteistön kokonaispuusto on n. 19 080 m³ eli n. 70 m³ per metsämaahehtaari. Kitu- ja joutomaita kohteella on vain n. 1,2 hehtaaria, joten tämä kiinteistö jakautuu lähinnä tuottavaan metsämaahan ja metsätaloutta tukevaan metsätieverkostoon. Metsämaan pinta-alasta noin kolmannes on varttuneita kasvatus- ja uudistusmetsiköitä, joissa puustoa on arviolta yhteensä n. 14 270 m³ eli n. 188 m³/ha. Noin 60 %:lla metsämaata varttuu vasta hyvään kasvuvauhtiin päässeitä eri-ikäisiä taimikoita. Hyväkasvuisia nuoria kasvatusmetsiä on lisäksi n. 17 hehtaarilla.

Pitkämäen tilalla metsä kasvaa pääosin hyvätuottoisilla tuoreilla ja kuivilla kivennäismaakankailla. Turvemaan kasvupaikkojen osuus metsämaasta on n. 17 %. Metsälain nojalla suojeltuja alueita on kohteen metsämaalla vain n. 0,3 ha:n alalla.

Koskiosuudet eivät sisälly kiinteistökauppaan.

Pitkämäen kiinteistö on turvallinen metsäsijoitus, joka tarjoaa tuloja ja metsäisiä harrastusmahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Myyjä pidättää kustannuksellaan kiinteistölle kuuluvat osuudet yhteiseen vesialueeseen 925-418-876-1.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjousten viimeinen jättöaika on 19.10.2016 klo 16.00. Tarkemmat ohjeet löydät liitteestä. MYYTY!

UPM Bonvesta metsätila

Myydyt metsäkohteet