P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

HOLLOLA n.30ha

Hollolassa, noin 12km Lahdesta pohjoiseen sijaitseva n.30ha määräala taimikkovaltaista metsää. Taimikot hyvin onnistuneet ja pääosin raivattu. Puustoa n.586m3. Hyväkuntoinen metsäautotie perille.
Hp. 90.000€ / tarj. 20.6.2021 mennessä. (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet