P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

HALSUA, ALAVETELI, 74-401-20-221

Taimikkovaltainen metsätila Halsuan Alavetelin kylässä. Pinta-ala 36,64 hehtaaria ja puusto n.820m3. Tila on tiestöltään ja maapohjiltaan erinomainen. Hp.38000€

Myydyt metsäkohteet