P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

KIURUVESI, Näläntö (263-412-1-62)

Kiuruveden Nälännön kylässä sijaitseva metsätila, joka hyvässä kasvukunnossa. Taimikonhoitoja hiljattain tehty n.3ha. Puustoa n.1077m3 ja hakkuumahdollisuuksiakin on heti. Tila rajoittuu valtiontiehen, joten puu kulkee kesällä ja kelirikkoaikanakin. Tämä on hyvä!
Hp.35 000€ / (Myyty!)

Myydyt metsäkohteet