P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JUUKA, Aisusjoenpalsta (176-411-2-27)

Aisusjoenpalsta on puustoinen, erinomaisten kulkuyhteyksien varrella sijaitseva noin 86,5 hehtaarin suuruinen määräala Ruokosenvaaran metsäkiinteistöstä Juuassa. Matkaa myyntikohteelle on Juuan taajamasta vain noin 15 kilometriä Luikonlahdentietä (n:o 506) pitkin, jolta kääntyy myös palstan läpi kulkeva Multisuontie.

Rantaviivaa Aisusjokeen noin yksi kilometri ja Aisuslampeen noin 50 metriä.

Aisusjoenpalstan lounaisreunan suokuvioista huolimatta metsämaata palstan pinta-alasta on yli kolme neljännestä. Metsämaa on suurimmaksi osaksi kuivahkoa kivennäismaata ja palstan metsiköt ovat pääasiassa varttuneita kasvatusmetsiä. Noin kolmannes metsämaan pinta-alasta on nuoria kasvatusmetsiä. Metsämaan kokonaispuusto on noin 8 600 m³ ja keskipuusto noin 127 m³/ha eli kyseessä on varsin puustoinen myyntikohde. Uudistuskypsää puustoa on noin kaksi hehtaaria.
Yhteisten alueiden osuuksista kauppaan sisältyy palstan pinta-alaan suhteutettu osuus vesialueesta 176-411-876-1, mutta muut osuudet yhteisiin alueisiin myyjä pidättää itsellään.

Palstalla ei ole metsätalouteen vaikuttavia käytönrajoitteita.

Aisusjoenpalstalta saa sijoitetulle pääomalle tuottoa nyt ja tulevaisuudessa, palstan monipuolisia virkistyskäyttömahdollisuuksia unohtamatta!

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjousten pohjahinta on 228 500€. Myyjä pidättää
itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa tarjoukset.

Tee tarjous viimeistään 31.3.2016 klo 16.00. (MYYTY!)

 

UPM Bonvesta metsätila

Myydyt metsäkohteet