P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

LOPPI, VOJAKKALA (433-414-11-142)

Hyvänmuotoinen n.25,5 ha metsätila, johon kuuluu n.4 ha viljelemätöntä peltoa. Erinomaisen rauhallinen paikka esim. riistapellolle. Metsästysoikeus vuokrattu tällä hetkellä Linnan erämiehet ry:lle. Tie perille ja osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin. Puustoa n.1200m3. Hp.60 000€ (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet