P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

RANUA, Ylämaa 209,4ha (683-404-49-5)

Ranualla, Ylimaan kylässä 209,4ha metsätila. Metsäautotie perille. Tieltä 78 matkaa tilalle vain n.4km. Rajoittuu Ylijokeen. 1.2.2012 päivätyn arvion mukaan kokonaispuumäärä n.7627m3. Vuonna 2010 tehty kunnostusojitusta 5,18km. Tässä kohde, joka metsätalouden lisäksi antaa omistajalleen mahdollisuuden hienoihin kokemuksiin metsästyksen, kalastuksen ja eräelämän merkeissä!
Hp.110 000€ / tarjous MYYTY!

Huom. Tilalle menevän metsäautotie alussa lukittu puomi! Puomilta matkaa tilan rajalle n.1km. Pyydä tarvittaessa avain ennen palstalle lähtöä.

ps.Myytävästä tilasta osa kuuluu Suhangon kaivoshakkeessa valtausalueeseen ja osin malminetsintälupahakemus alueeseen. Liitteissä kartta. Lisää Suhangon kaivoshankkeesta voi lukea osoitteesta www.suhanko.net

Myydyt metsäkohteet