P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

VIHTI, Irjala 15,821ha

Vihdin Irjalassa hyvin saavutettavissa oleva 15,821ha metsätila. Rajoittuu kartanontiehen ja vesimyllyntiehen. Kasvatusmetsää ja taimikoita, kokonaispuusto n.828m3.
Etäisyys Vihdin keskustaan n.5,5km.
Hp.89.000€ / tarjous viim. 6.11.2022. (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet