P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

ASKOLA, JUORNAAKYLÄ (18-403-31-0)

 Runsaat välittömät hakkuumahdollisuudet ja hyvin onnistuneet taimikot
sisältävä n.23,1 ha määräala(2.). 16.5.2011 tehdyn arvion mukaan
puumäärä 2317m3. Huomioi 2 vuoden lisäkasvu! Rajoittuu valtiontiehen ja
yksityistiehen. Uimaranta vieressä. (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet