P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

Hajakanmaan yhteismetsä 52 osuutta

Myydään 52 Hajakanmaan yhteismetsän osuutta (0,0052/0,693700). Hajakanmaan yhteismetsä sijaitsee Karkkilassa ja sen metsäpinta-ala on 1155,9ha. Kokonaispuusto (ainespuu) on 209.045m3 ja tukki% 43. Kasvu metsäsuunnitelman mukaan 9,1m3/ha.
Vakaan tuoton lisäksi yhteismetsä tarjoaa osakkailleen merkittävät virkistysmahdollisuudet. Osakkaiden käytössä on vapaa-ajan viettopaikka kirkasvetisen lammen rannassa.
Yhteismetsä harjoittaa myös vapaa-ajan mökkien ja tonttien vuokraustoimintaa.

Ylijäämä tilikaudelta 1.7.2017-30.6.2018 maksetaan myyjälle.
Lisätietoa löytyy www.hajakanmaanyhteismetsa.fi
Hp.63.000€ / tarjous 10.3.2019 mennessä (MYYTY!)

Myydyt metsäkohteet