P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

Pohjanmaan yhteismetsä 318 kpl

Helpompaa metsän omistamista! Myydään kiinteistö Lähekorpi 71-402-16-122, joka koostuu 318 osuudesta Pohjanmaan yhteismetsään (1,63% yhteismetsän osuuksista) ja yhteisestä vesialueesta 71-876-1-0. Lisätietoa yhteismetsästä löytyy:
 
Hp.24.000€/tarjous. (MYYTY)

Myydyt metsäkohteet