P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

PADASJOKI, MAAKESKI (576-409-35-0)

Padasjoen eteläosassa lähellä Asikkalan rajaa n.11ha metsätila. Alue pääosin uudistettu kuuselle vuosi sitten, joten nyt mahdollisuus päästä metsänomistajaksi pienellä rahalla. Kohde sopii myös metsävähennyspohjaa tarvitsevalle. Hyvät maapohjat. Osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin.

Myydyt metsäkohteet