P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

PIEKSÄMÄKI, Maavuskylä (593-414-3-8)

Taimikkovaltainen 21,2 ha metsätila Pieksämäellä. Tasaiset ja kasvavat maapohjat. Rajoittuu kylätiehen.
Taimikot kaipaa pikaisesti raivaussahaa.
Hp. 39 500€ / tarjous viim.20.3.2016 (MYYTY!)

ps.näkymä isolta tieltä antaa väärän kuvan tilasta, tutustu tarkemmin.
ps2.Kuvion 7 läpi menee vesijohto

Myydyt metsäkohteet