P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JOUTSA, Leivonmäki, Havumäki

Joutsan Leivonmäellä kolmesta vierekkäisestä tilasta koostuva puustoinen metsätilakokonaisuus. Pinta-alan 82,43ha. Kokonaispuusto reilut 10000m3.
Hp.315 000€ / tarj. viim. 14.9.2014

MYYTY!

Myydyt metsäkohteet