P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

ILOMANTSI, TYRJÄNSAARI 146-434-17-8

Myydään erittäin runsaspuustoinen metsätila (ma) Ilomantsin Tyrjänsaaressa. Pinta-ala n.213,1ha puustoa keskimäärin n.163m3/ha! Yli 75% pinta-alasta uudistuskypsää tai varttunutta kasvatusmetsää, joten lähitulevaisuuden hakkuumahdollisuudet ovat runsaat. Kattava tieverkosto ja useiden lampien rantaa.
Kaupan yhteydessä solmitaan puukauppa- ja metsäpalvelusopimus.

MYYTY!

Myydyt metsäkohteet