P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

JUUKA, JUUKA (176-403-20-7)

Yhdessä selkeässä palstassa oleva 270,6 ha metsätila vain n.7km etäisyydellä Juuan taajamasta. Kivennäismaiden osuus n.81%. Pinta-alasta varttunutta- tai uudistuskypsää metsää peräti yli 60%. Kokonaispuusto n.32750m3 eli n.121,5m3/ha.

Kiinteistökauppaan kuuluu pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus, joka solmitaan kaupan yhteydessä.
MYYTY!
UPM Bonvesta 197x97

Myydyt metsäkohteet